Wednesday, May 22, 2013

टीजीआयएफची कहाणी

आयटी क्षेत्राच्या दृष्टीने पाहू जाता आपण आता आठवड्याच्या मध्यावर पोचलो आहोत. लौकरच टीजीआयएफ शुक्रवार आपल्यासमोर उभा ठाकेल. आसमंतात आनंद पसरेल. तर येत्या टीजीआयएफनिमित्त ही टीजीआयएफची कहाणी.

रॉबिन्सन क्रूसो एका संध्याकाळी ग्रिलवर चिकन भाजत, जवळ ठेवलेल्या ग्लासातल्या पेयाचे घोट घेत बसला होता. मित्रांनो व मैत्रिणींनो, ते पाणी वा नारिएलपाणी नव्हते, तर मद्य होते. कारण पाणी तांब्यातून पेल्यात ओतून एका दमात पितात व नारिएलपाण्यास नारिएलाचे नैसर्गिक भांडे लाभले असल्याने ते पुन्हा ग्लासात ओतायचा खटाटोप करीत नाहीत. (पाणी बाहेर सांडते व वाया जाते!) सदर पेय ग्लासातून सावकाश प्यायले जात असल्याने ते मद्य असावे, असा पक्का निष्कर्ष काढता येतो. तर ते असो. क्रूसो चिकन भाजत होता, पेयाचे घुटके घेत होता. आसमंतात कोंबडीचा खमंग दरवळ पसरला होता. त्याने दुपारीच फ्रायडे यास बोटीतून शेजारच्या बेटावरील शहरातल्या मॉलमधून मस्टर्ड सॉस, टबॅस्को सॉस, मिरचीकोथिंबीर, मिरपूड, सर्फ एक्सेल, टाटांचा ओके धुलाईचा साबण, संतूर साबण इत्यादी वाणसामान आणायला पाठवले होते. (बेटावर दुकानेबिकाने काहीच नसल्याने तो महिन्यातून एकदा किराणा भरत असे.)

फ्रायडे अजून परतला नव्हता. आणि अचानक ढग दाटून आले. (तेव्हा वेधशाळा नसल्याने ढग, पाऊस वगैरे गोष्टींना अजिबात शिस्त नव्हती.) जोरदार वार्‍याने झाडे हलू लागली. फ्रायडेने छत्री, रेनकोट काहीच नेले नव्हते, त्यामुळे क्रूसोला त्याची चिंता वाटू लागली. तेवढ्यात अंगणापल्याडच्या झाडीत काहीतरी खसफसले. क्रूसो मद्याचे घुटके घेत असला तरी अलर्ट होता. त्याने लगेच आपली उखळी तोफ सज्ज केली व तो नेम साधून वाट पाहू लागला. पण दोन मिन्टात तेथून फ्रायडेच आला. त्याच्या हातात सामानाच्या पिशव्याच पिशव्या होत्या. ते पाहून क्रूसो उद्गारला, "थँक गुडनेस, इट्'स फ्रायडे!" मग त्यांनी दोघांनी मिळून खमंग भाजलेली कोंबडी व मद्ययुक्त पेयाचे घुटके असा आहार घेतला. नंतर बर्‍याच वर्षांनी अशाच प्रकारचे मेन्यू असलेली हॉटेले निघाली तेव्हा या प्रसंगाची स्मृती म्हणून त्यांचे नाव 'थँक गुडनेस, इट्'स फ्रायडे' असेच ठेवले गेले.

इति साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संप्रूण.

1 comments:

अपर्णा said...

खरंच ? I mean Really :)

योगायोग म्हणजे तुम्ही केव्हा तरी फ्रायडेबद्दल लिहिलेली ही ऐतिहासिक घटना मी देखील कोणे एका फ्रायडेलाच वाचतेय :)

पुलेशु